przygotowanie
plików

Materiały do druku przyjmujemy wyłącznie w postaci plików pdf.
Format stron w pliku powinien odpowiadać formatowi netto zlecenia, powiększonemu o ewentualne spady. Konieczne jest ustawienie właściwego pola przycięcia (TrimBox).
Praca powinna być przygotowana w jednym pliku, w przypadku pracy wielostronicowej w odpowiedniej kolejności stron.
Każdy element, który styka się z krawędzią strony, powinien być wyciągnięty na spad o minimum 3 mm. Spad powinien być taki sam ze wszystkich stron dokumentu.
Znaczniki cięcia mogą być załączone, jednak powinny one być odsunięte o minimum 3 mm od krawędzi strony. Ze względów technologicznych takie elementy jak loga, teksty, kody kreskowe powinny być odsunięte od krawędzi o 5 mm.
Bitmapy powinny być przygotowane w rozdzielczości 200 – 300 dpi i osadzone jako obiekty TIFF z kompresją bezstratną (LZW, ZIP) lub wysokiej jakości JPEG. Niższa rozdzielczość spowoduje obniżenie jakości wydruku. Niezalecana jest również wyższa rozdzielczość, spowoduje ona jedynie niepotrzebny wzrost wielkości pliku bez wpływu na jakość druku.
Pliki pdf przeznaczone do druku nie powinny mieć załączonych profili ICC.
Właściwa przestrzeń barwna to CMYK.
Konwersja RGB do CMYK powinna się odbywać w programie graficznym. Konwersja na RiP-ie może spowodować błędy w kolorystyce map bitowych.
Można stosować kolory Pantone pod warunkiem ich prawidłowego skonfigurowania. Kolor Pantone zostanie wydrukowany zgodnie ze swoją nazwą, a nie z kolorem podglądu w pliku pdf.
Elementy, które mają mieć identyczny kolor na wydrukach, muszą mieć jednakową przestrzeń barwną.
Maska na lakier punktowy UV powinna być przygotowana w osobnym pliku. 
Wszystkie elementy lakierowane muszą być oznaczone jednym, 100% kolorem.